Chorvátsko - informácie

Apartmány v Chorvátsku   Chorvátsko - informácie

Chorvátska republika je štát nachádzajúci sa na Balkánskom polostrove na brehu Jadranského mora. Rozprestiera sa od najvýchodnejších vrcholov Álp na severozápade po Panónsku nížinu a brehy Dunaja na východe, jej strednou časťou sa tiahne horské pásmo Dinara (najvyšší vrchol krajiny - 1.831 m/nm) a južná časť končí pobrežím Jadranského mora. Jadranské more je najčistejšie more v Európe, morské dno je vidieť až do 50 m hĺbky. S priemerne 2600 slnečnými hodinami v roku je Jadranské pobrežie jedno z najslnečnejších v Stredomorí.

Na území Chorvátska nájdete toľko krás, ako málokde inde – čisté a priezračné more, panenská príroda, majestátne hory, ostrovy, zátoky, útesy, jazerá, vodopády, borovicové, píniové a olivové háje, ale aj starobylé mestá s typickou mediteránskou architektúrou. Mnohé z nich sú na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Hlavnými turistickými oblasťami sú Istria, Kvarner a Dalmácia. Najväčší turistický región v Dalmácii je časť v okolí Splitu, ktorá je centrom a pravým srdcom Dalmácie, kde žije väčšina jej obyvateľov a kde sa nachádzajú hlavné dalmatínske ostrovy a tie najkrajšie pláže.

Oficiálne údaje o Chorvátsku

Úradný názov: Republika Chorvátsko /Republika Hrvatska/
Rozloha: 56.542 km²
Počet obyvateľov: 4 422 248 obyvateľov (rok 2005)
Hlavné mesto: Záhreb /Zagreb/
Mena: Kuna (HRK) = 100 lipa
Úradný jazyk: chorvátsky
Náboženstvo: rímskokatolícke 87,8%, pravoslávne 4,4%, moslimovia 1,3%, ostatné 6,5%
Časový posun: SEČ
Dĺžka pobrežia: 5 835 km, z toho ostrovy 4 058
Susedné krajiny: Maďarsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora
Počet ostrovov: 1 244 z toho 47 obývaných
Podnebie a more: priemerná teplota vzduchu v lete = 25 °C, priemerná teplota mora = 25 °C

Vstup do Chorvátska a konzulárne info

Občania SR podobne ako občania ostatných štátov EÚ môžu cestovať od 1. júna 2004 s občianskym preukazom a do 90 dní bez víz. Aj turista sa musí prihlásiť na pobyt do 24 hodín od príchodu, čo môže urobiť hotel alebo súkromný ubytovateľ. Za nedodržanie je vysoká pokuta. Doklad o prihlásení si treba starostlivo uschovať, pretože je často požadovaný od pracovníkov hraničnej a cudzineckej polície pri odchode z krajiny. Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Motoristi musia mať pri sebe aj doklad o zaplatení poistenia automobilu (tzv. zelená karta).

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku
Adresa: Veleposlanstvo Slovačke Republike, Prilaz Gjure Deželica br. 10, 10000, Zagreb
Tel.: +385 1 4848941
Fax: +385 1 4848942
E-mail: slovak.emb@zg.t-com.hr 

Dôležité telefónne čísla v Chorvátsku

Polícia:92
Hasiči:93
Záchranná služba:94
Informácie:112
Všeobecné informácie:981
Informácie o telefónnych číslach v Chorvátsku:988
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí:902
Počasie a dopravné informácie:06 520 520
Chorvátsky automotoklub (HAK):01 4640 800

Žltý anjel - Tel: 987 Chorvátsky automotoklub (v prípade volania zo zahraničia alebo z mobilného telefónu: +3851987) Pracovná doba: 0-24 hod. Za poskytnuté služby úhrada v hotovosti alebo akreditívom automotoklubu krajiny, kde je vozidlo evidované.

Zdravotná starostlivosť v Chorvátsku

Odporúča sa uzavrieť kompletné cestovné poistenie. Nevyhnutná zdravotná starostlivosť pri akútnom ochorení a úraze je bezplatná. Za ostatné lekárske služby sa platí. Výdavky za ďalšie ošetrenie sa platia, účty má preplatiť poisťovňa v SR. V súkromných zariadeniach sa platí za všetky služby. V nemocniciach je pohotovosť 24 h, zdravotné strediská sú vo všetkých strediskových obciach. Jednodňový pobyt v nemocnici stojí v priemere 150 eur. Ak je chorý poistený, náklady spojené s prevozom alebo prepustením z nemocnice znáša a zabezpečuje príslušná poisťovňa.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Chorvátsku

1. januára: Nový rok
Veľkonočné sviatky
Turíce

1. mája: Sviatok práce,
22. júna: Deň boja proti fašizmu
25. júna: Deň štátnosti
5. augusta: Deň víťazstva
15. augusta: Deň Nanebovzatia Panny Márie
8. októbra: Deň nezávislosti (pracovný deň)
1. novembra: Sviatok všetkých svätých
25. a 26. decembra: Prvý a druhý sviatok vianočný

***Informácie na tejto stránke sú z voľne dostupných zdrojov, resp. odkazujú na voľne dostupné zdroje, a JURIĆ travel neručí za ich presnosť ani za prípadne postihy, straty a náklady spojené s využitím týchto informácií.***


Fotogaléria