Diaľničné poplatky v Chorvátsku

Apartmány v Chorvátsku   Diaľničné poplatky v Chorvátsku

Diaľničné poplatky v Chorvátsku

Diaľničné poplatky v Chorvátsku nájdete vždy aktuálne na: www.hak.hr/info/cestarine

Poznámka: osobné vozidlá patria do skupiny I.

Výklad pojmov:
Naplatno područje – platený úsek diaľnice
Naplatna postaja – miesto vstupu na platený úsek diaľnice
Izlazna naplatna postaja – miesto opustenia plateného úseku diaľnice a zároveň miesto platby za používanie diaľnice

Ceny sú uvedené v HRK

Diaľničné poplatky v krajinách na ceste do Chorvátska

Maďarsko:
https://ematrica.nemzetiutdij.hu/

Slovinsko:
https://evinjeta.dars.si/en

Rakúsko:
https://shop.asfinag.at/sk/
Pozor pri nákupe rakúskej digitálnej známky! Platí ochranná lehota pre spotrebiteľa v tvaní 18 dní, počas ktorej môžete od nákupu odstúpiť. To ale znamená, že digitálna diaľničná známka počas týchto 18 dní od nákupu neplatí!!! Odporúčame preto kúpu klasickej známky v "nálepkovej" forme, prípadne si naplánovať nákup digitálnej známky s dostatočným, teda aspoň 18 denným predstihom.

***Informácie na tejto stránke sú z voľne dostupných zdrojov, resp. odkazujú na voľne dostupné zdroje, a JURIĆ travel neručí za ich presnosť ani za prípadne postihy, straty a náklady spojené s využitím týchto informácií.***